Toekomstige acties

Na het succes van de grote landelijke demonstratie op 22 september 2003 waar 25.000 mensen aan deelnamen gaat Keer het Tij verder met het organiseren van acties. De volgende momenten staan op onze agenda:

Prinsjesdag 2004

Mocht dit kabinet een tweede Prinsjesdag halen dan is er zaterdag 25 september opnieuw een grote landelijke demonstratie van Keer het Tij tegen het kabinet.

Europees Sociaal Forum

In oktober 2004 zullen we massaal mobiliseren voor het Europees Sociaal Forum (ESF) dat in Londen gehouden wordt. In 2003 ging Keer het Tij met 7 bussen en 350 mensen naar het in Parijs. Nu zullen er opnieuw bussen of een trein georganiseerd worden.

Nederlands Sociaal Forum

In november 2004 wil Keer het Tij in samenwerking met tal van andere organisaties een Nederlands Sociaal Forum organiseren. Aanleiding daarvoor is dat in de tweede helft van 2004 Nederland voorzitter is van de EU. Dat betekent dat het kabinet Balkenende-2 dan de voorzittershamer van de EU in handen heeft. Op het Nederlands Sociaal Forum willen we met acties en debatten laten zien dat een andere wereld mogelijk is.