Terug17 oktober:
Werelddag voor Uitroeiing van Armoede*

Betreft: Uitnodiging voor brainstormbijeenkomst op
maandag 5 september a.s.


Geachte heer/mevrouw,
Platform Keer het Tij Tilburg wil ervoor zorgen dat dit jaar in het kader van de Werelddag voor Uitroeiing van Armoede ook in Tilburg activiteiten georganiseerd worden om aandacht te vragen voor de armoede in onze stad.
Onze gedachten gaan hierbij uit naar het organiseren van een straatactie (b.v. een “tocht van de lege portemonnee” op zaterdag 15 oktober) en een miniconferentie op maandag 17 oktober.
Omdat u in uw werk of achterban te maken heeft met armoede of mensen die daaronder lijden, vragen wij u/uw organisatie om hieraan mee te helpen of hierover mee te denken.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling om ook de armen in Tilburg zelf aan het woord te laten en daartoe zouden we in de periode half september – half oktober ervaringsverhalen kunnen inventariseren en deze verwerken tot een zwartboek dat we tijdens de miniconferentie zouden kunnen aanbieden aan wethouder Gon Mevis, met het verzoek de conclusies hieruit namens de gemeente Tilburg door te geven aan de regering Balkenende.

Wij hopen dat u mee wilt werken aan dit plan met bovengenoemde of andere activiteiten en nodigen u daarom ook van harte uit om aanwezig te zijn op een brainstormbijeenkomst die gehouden zal worden op maandag 5 september in De Locomotief, Stationsstraat 39. Aanvang van de bijeenkomst is 20.00 uur.

Aan het einde van de bijeenkomst hopen we met een breed samengestelde groep aan de slag te kunnen gaan om rond 17 oktober de armoede in Tilburg aan de orde te stellen.
We willen u vragen om even per e-mail of telefonisch te laten weten of een vertegenwoordiger van uw organisatie op maandag 5 september aanwezig zal zijn.

Met vriendelijke groeten,
Jan Vugts
Secretariaat Platform Keer het Tij Tilburg


Van het platform Keer het Tij Tilburg maken deel uit: PvdA afdeling Tilburg, Groen Links afdeling Tilburg, SP afdeling Tilburg, IS afdeling Tilburg, Bureau Ver(?)antwoord, Stedenband Tilburg-Matagalpa, Stichting VivaVenezuela, COS West en Midden Brabant en Loes van Zuijlen

*De Algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft in december 1992 17 oktober uitgeroepen tot Werelddag voor Uitroeiing van Armoede. De Beweging ATD Vierde Wereld Nederland kent sinds het jaar 2000 een 'Ondersteuningsgroep 17 oktober' , die het vieren van 17 oktober, als Internationale Dag voor Uitroeiing van Armoede tracht te bevorderen. Nadere informatie