Terug

Debatronde 3

In de laatste ronde gewijd aan de vraag met welke gezamenlijke activiteiten het tij gekeerd kan worden, geven maatschappelijke en politieke organisaties aan waar en op welke manier zij mogelijkheden zien om gezamenlijk op te trekken. Hoe kunnen Novib, Milieudefensie, de PvdA en de Internationale Socialisten ten strijde trekken voor een gezamenlijk doel?

Vera Dalm, directeur van Milieudefensie, vindt het belangrijk dat linkse organisaties samen bepalen waar zij heen willen. "Je hebt natuurlijk acties op de korte termijn. Maar wat is het wereldbeeld dat ons voor ogen staat? Dan heb ik het over de langere termijn, maar ook niet over 30 jaar, dat is zaken te ver vooruit schuiven. Verder denk ik dat als we kijken naar wat we samen kunnen doen, het voor organisaties belangrijk is om losser in de samenwerking te zitten."

Het pleidooi voor flexibele samenwerking vindt gehoor bij Nicole Metz, medewerker van Novib. "Novib is het eens met het streven meer samen te werken om het kabinetsbeleid bij te sturen. De rol van Novib is om te spreken over uitsluiting en onrecht in de wereld en oplossingen daarvoor aan te drgen. Meer dan een miljard mensen in de wereld leven in extreme armoede, dat betekent van minder dan een dollar per dag. Dat is onrecht en Novib herhaalt dat geluid net zolang totdat het duidelijk is. De rol van Novib overstijgt daarmee de grenzen, het is een brede beweging." Dus dat past heel goed binnen de brede Nederlandse andersglobaliseringsbeweging. Metz ziet dan ook duidelijke gezamenlijke actiemomenten komend jaar. In december is de WTO bijeenkomst. "We gaan dan mobiliseren voor een andere economie. En de minister van Economische Zaken en zijn Europese collega van Handel ontmaskeren wanneer ze beweren dat een maatregel goed is voor duurzame ontwikkeling. Ook is er in september een bijeenkomst over de millenniumdoelen. Daar kunnen we gezamenlijk vanuit mensenrechtenperspectief op inhaken."

Zullen we de PvdA ook zien op een Wereld Sociaal Forum?
Kris Douma benadrukt het belang van het betrekken van mensen in het debat. "De mensen moeten weten wat er in Congo gebeurt. Het moet de huiskamer in." Dus wie weet in de toekomst nog samenwerking door het uitzenden van Novib-spotjes in de politieke zendtijd van de PvdA.

Peyman Jafari van de Internationale Socialisten stelt vooral de vraag hoe we onze coalitie sterker kunnen maken. En daaraan gekoppeld: wat is onze verhouding tegenover het neo-liberalisme? "Links accepteert het neo-liberalisme. We moeten nu links vernieuwen en hier een alternatief tegenover zetten!" Dat oogst bijval van gelijkgestemden in de zaal. Prioriteiten aangeven vindt Jafari daarbij wel belangrijk en hij gaat uitgebreid van start: de sociale afbraak, de bezetting van Irak, het toenemende racisme en daaraan gekoppeld op 19 maart de Europese dag in Brussel tegen oorlog, racisme en een neoliberaal Europa, de G8-top in juli in Schotland, de campagne Stop de Hetze..."
Zijn woorden onderstrepen de urgentie van de strijd voor een sociaal Nederland, voor een andere wereld!

Na afloop zijn er veel vragen en reacties, waarvoor helaas niet heel veel tijd is. Van een oproep van een Belgische vakbondsstrijder om op 19 maart te komen demonstreren tot de roep om solidariteit met de armen in Nederland.
Belangrijke opmerking is de constatering dat het punt over de economische groei van de publieke agenda is verdwenen. Nicole Metz reageert hier nog op door de noodzaak te onderschrijven om alternatieven te communiceren richting de EU en de heer Brinkhorst. "De visiediscussie hierover heeft vervolg nodig."