Terug

Debatronde 2

In een tweede debatsronde aandacht voor prioriteiten.
Welke prioriteiten moeten we stellen in de strijd tegen het kabinet? Er is veel actie gevoerd, er ligt een sociaal akkoord, maar veel plannen zijn nog helemaal niet van tafel.
Acties zijn hard nodig.
Het Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen (ASKV), de landelijke studentenvakbond (LSVb), de PvdA en de SP geven aan waar voor hen de prioriteiten liggen.

Het is geen verrassing dat voor ASKV de prioriteit bij acties voor verbetering van de positie van vluchtelingen ligt. Petra Schultz schetst een somber plaatje voor de toekomst waarin er meer cellen gebouwd worden, meer mensen worden opgepakt en van straat naar cel weer terug naar de straat verhuizen. "Het wordt tijd om vertrekcentra te ontmaskeren. Ze zijn een farce. Er zitten nu een paar mensen in Ter Apel, omdat de landen van herkomst niet meewerken aan terugkeer, maar uiteindelijk wordt de schuld altijd bij de vluchteling gelegd. Wanneer zal het tot de regering doordringen dat vluchtelingen niet terug gaan en dat het beleid niet werkt? Dat gaan we laten zien door deze groep zichtbaar te maken."

De LSVb heeft andere kopzorgen. De onderwijsbegroting is vastgesteld: studenten krijgen minder financiering en boven de 30 zit dat er helemaal niet meer in, waardoor het zogenaamde 'tweedekans onderwijs' wordt wegbezuinigd. Gijs van Dijk, vice-voorzitter van de bond, is verontwaardigd en vindt het tijd voor acties. "We zijn niet akkoord gegaan met het voorstel van Rutte. We willen niet dat het hoger onderwijs alleen voor een selecte groep toegankelijk wordt. Studenten hebben dit besef en zijn bereid tot acties. Er zijn 13 lidbonden in het land en en we gaan mensen oproepen." Op de vraag van discussieleider Ren Danen of universiteiten als vanouds bezet gaan worden, is het antwoord voorzichtiger. Van Dijk: "We moeten geluid laten horen!"

Kris Douma, naast zijn Tweede-Kamerlidmaatschap voor de PvdA ook actief bij FNV Bondgenoten, zegt voor het sociaal akkoord gestemd te hebben. "Maar veel zaken zijn nog niet opgelost. Het had beter gekund", voegt hij eraan toe. Na prinsjesdag was duidelijk dat er geen enkele beweging kwam in de plannen van het kabinet. "2 oktober was nodig om dat voor elkaar te krijgen", concludeert hij. De PvdA riep op om op 2 oktober te demonstreren op het Museumplein. Kunnen we meer oproepen verwachten aan de achterban? Douma houdt zich op de vlakte: "Als er acties plaatsvinden, ligt het aan het doel en de overeenkomsten of we oproepen of niet". Als urgent ziet hij het feit dat de regering probeert de machtsverhoudingen te wijzigen. Ze wil de vakbond vertellen wat wel en niet mag. Ook vindt hij het zorgwekkend dat arbeidsparticipatie niet meer wordt gestimuleerd door dit kabinet. "Het heersende idee is 'als uitkeringen maar slecht genoeg zijn gaan mensen vanzelf wel werken'." Derde prioriteit voor Douma is de vraag hoe we omgaan met de uitbesteding van werk aan andere landen. "Het is een kans voor ontwikkeling van het land in kwestie, maar lagergeschoolden in Nederland maken zo minder kans op werk. Ik ben er nog niet uit." Later in de discussie, als dit punt door het publiek wordt opgepakt, gaat Douma meer op het dilemma in: "In Duitsland wordt per situatie bekeken wat goed is. Het zijn de bonden die in de bedrijven die afweging moeten maken. Daar kun je geen algemene landelijke richtlijn voor vaststellen. Daarnaast moet je ook benadrukken dat andere landen zich aan regels houden, zoals veilige arbeid en productie."

Tot slot wordt de prioriteitskwestie voorgelegd aan de SP. Harry van Bommel geeft een duidelijk antwoord: "De SP kijkt naar het grotere plaatje, Europa. De Lissabon-agenda bepaalt dat in 2010 Europa de meest concurrerende economie ter wereld moet zijn, vr Azi en de VS. Hiervoor moet veel veranderen: langer werken, lager loon, later met pensioen. Het huidige kabinetsbeleid past precies in deze Lissabon-strategie. Deze agenda heeft veel te weinig bekendheid hier in Nederland. Minder overheidsuitgaven op bepaalde terreinen betekent voor velen een verslechtering."

Nadat de panelleden hun mening hebben gegeven, volgt het publiek. Een belangrijke punt dat werd genoemd: "Er is geen armoedebeleid! Na het sociaal akkoord hebben we niets meer gehoord."
En: "We moeten ontmaskeren dat Verdonk liegt! De 26.000 asielzoekers kunnen niet terug. Een concreet idee voor een actie is om voor hen allemaal een gemotiveerd beroep in te dienen.
Petra Schultz van ASKV reageert: "Natuurlijk moeten we het stimuleren om meer mensen een kans te geven. Maar ik maak me vooral ook zorgen om de groep onzichtbare mensen die in angst ondergedoken bij landgenoten leven."