Terug

Debatronde 1

Maarten van Poelgeest, fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam, beaamt dat repressie niet het goede antwoord is. "Natuurlijk moet de staat zich wapenen tegen internationaal terrorisme, maar het blijft vooral noodzakelijk om maatschappelijke participatie te bevorderen door discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan, onderwijs te geven dat talent mobiliseert en orthodoxe stromingen een stem te geven zodat zij gerepresenteerd worden in het debat."
Maatschappelijke participatie, dat zijn mooie woorden, vraag is echter: lukt het ook het belang daarvan te onderstrepen in het politieke debat?
Van Poelgeest: "Het is nu lastig, maar het is onze plicht om de waarde van participatie te blijven benadrukken". Helaas is de algemene constatering dat in het huidige klimaat het progressieve debat in de hoek is gedrukt.

SP Tweede-Kamerlid Harry van Bommel wil als antwoord op de verharding de onstane kloof dichten. "We moeten niet denken in termen van wij en zij." Van Bommel ziet samenwerking als beste maatregel. "We moeten het netwerk van alle zelforganisaties, Keer het Tij, Stop de Hetze, het Rotterdamse initiatief 'blijf van m'n buren' enzovoort bundelen en samen een grotere beweging opbouwen tegen uitsluiting op alle gebieden, ook gezondheidszorg en uitkeringen bijvoorbeeld.

En wat zeggen de Vrienden van het GroenFront ervan?
Hun specialiteit zijn directe acties, maar zijn die eigenlijk nog wel mogelijk in dit klimaat? Jaap de Kater blijft erop hameren: "Er is nu wel een taboe op taarten, ja, maar directe confrontatie van mensen met de problemen die ze veroorzaken blijft nodig!"

Dan komt eindelijk een vertegenwoordiger van de migrantenbewegingen aan het woord. Abdou Menebhi, voorzitter Emcemo (euro-mediterraan centrum voor migratie en ontwikkeling), zegt duidelijk waar het pijnpunt zit: "De migrantenbeweging in Nederland is geïsoleerd, ook door de linkse politieke partijen. Woorden als 'diversiteit' hebben een verkeerde definitie gekregen. Programma's en activiteiten van migrantenorganisaties zijn geschrapt, zonder dat er mogelijkheid was voor inspraak." Volgens Menebhi moeten autonome migrantenbewegingen juist gestimuleerd worden. Er is namelijk niet iets als één 'islamitische gemeenschap', want de islam in Turkije is niet hetzelfde als de islam in Marokko, Saoudie-Arabië of Pakistan. Ook de positie van de vrouw verschilt overal. Menebhi: "De verharding die nu optreedt heeft twee oorzaken: gebrek aan respect en gebrek aan eigen voorzieningen voor de verschillende bevolkingsgroepen. Dit alles geeft mogelijkheden om gefrustreerde jongeren te recruteren voor de Jihad."

Momenteel gaat er een reeks schokkende signalen door de maatschappij: van leuzen tot brandstichting. Moet racisme niet direct in de kamer worden benoemd? Met andere woorden: durven we wel genoeg? De aanwezige politici hebben geen pasklaar antwoord: Van Bommel: 'Wilders zegt meer buiten de kamer dan in de kamer. Hij was bijvoorbeeld niet bij het debat over Turkije". Van Poelgeest: "Je kunt beter je eigen verhaal centraal stellen en herhalen. Bij racistische uitingen moet je er natuurlijk bovenop zitten, maar je moet niet polariseren als rechts opschuift".