naar het Nederlands Sociaal Forum

Nederlands Sociaal Forum
Weekend 26-28 november 2004
Beurs van Berlage, Beursplein Amsterdam
Debat in drie rondes

Voor er Łberhaupt gepraat gaat worden over acties, roept de actualiteit om een moment van reflectie: in plaats van socialer wordt Nederland harder. De maatschappij verrechtst in sneltreinvaart. De roep om repressie en vergaande maatregelen tegen terrorisme vechten om de aandacht van ministers, mensen en media.
Hoe moet onze beweging reageren op deze recente verharding van het klimaat? Aan wat voor maatregelen denken de verschillende spelers binnen platform Keer het Tij? Een reactie van vertegenwoordigers van GroenLinks, SP, GroenFront en Emcemo. Meer...

In een tweede debatsronde aandacht voor prioriteiten. Welke prioriteiten moeten we stellen in de strijd tegen het kabinet? Er is veel actie gevoerd, er ligt een sociaal akkoord, maar veel plannen zijn nog helemaal niet van tafel. Acties zijn hard nodig. Het Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen (ASKV), de landelijke studentenvakbond (LSVb), Kris Douma, zowel PvdA als FNV en de SP geven aan waar voor hen de prioriteiten liggen. Meer...

In de laatste ronde gewijd aan de vraag met welke gezamenlijke activiteiten het tij gekeerd kan worden, geven maatschappelijke en politieke organisaties aan waar en op welke manier zij mogelijkheden zien om gezamenlijk op te trekken. Hoe kunnen Novib, Milieudefensie, de PvdA en de Internationale Socialisten ten strijde trekken voor een gezamenlijk doel? Meer...

De uitkomsten van dit debat vormen een begin voor verdere ideeŽnvorming. Op donderdagavond 2 december 2004 is er een brainstormvergadering van Platform Keer het Tij. Als je ideeŽn hebt over acties, prioriteiten, strategiŽn en samenwerkingsvormen voor het komende jaar, geef je dan op via: info@keerhettij.nl