Wie zijn we?

Keer het Tij Amersfoort is een platform van bezorgde Amersfoorters, gesteund door organisaties als de FNV, DIDF, PvdA, GroenLinks, SP en NCPN. Wij maken ons zorgen over de plannen van het kabinet Balkenende II. Als lokaal platform komen we in actie tegen deze plannen. Daarbij richten we ons op activiteiten die erg concreet laten zien wat de gevolgen van het kabinetbeleid zijn voor de Amersfoortse burgers.

De reden van onze bezorgdheid zijn de enorme bezuinigingen van het kabinet en de hieruit voortkomende aanval op lonen, uitkeringen, de WAO en pensioenrechten. Deze leiden tot grote schade aan de gezondheidszorg, het onderwijs, sociale voorzieningen en het milieu. Burgerrechten worden afgebroken; minderheden en vluchtelingen worden buitengesloten. En op internationaal niveau steunt het kabinet ontwikkelingen die vrede en solidariteit niet dichterbij brengen; integendeel. Dit pikken wij niet! Wij willen een beleid van solidariteit, voor een samenleving die iedereen een toekomst biedt.


Asociaal

De gepresenteerde kabinetsplannen zijn asociaal omdat men kiest voor:
- ontkoppeling van lonen en uitkeringen;
- groeiende inkomensverschillen;
- harde aanpak van WAO-ers;
- korting op bijzondere bijstand;
- korting op en individuele huursubsidie;
- kleiner ziekenfondspakket;
- meer eigen bijdragen Ún eigen risico;
- schrappen van Melkertbanen;
- grote bezuinigingen met verlies van werkgelegenheid;
- korting op ontwikkelingssamenwerking.

Slecht voor publieke sector en economie

Het asociaal beleid van het nieuwe kabinet is niet alleen slecht voor veel mensen die het vaak al erg moeilijk hebben, het breekt de gehele publieke sector verder af. En ook de economie zal alleen maar verslechteren door de voorgestelde maatregelen. De plannen leiden dus tot:
- dalende economische groei;
- dalende investeringen;
- stijgende werkloosheid;
- dalende werkgelegenheid in de marktsector.

Hoezo eigen verantwoordelijkheid?

Balkenende wil mensen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Wij willen graag dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar! Dat noemen we ook wel solidariteit. Amersfoort is een sociale en solidaire stad, daar zijn we van overtuigd. Ben je net zo bezorgd over de plannen van dit kabinet, sluit je dan aan en kom ook in actie tegen Balkenende-II.